0

Boedelbereddering

Stap 1 – Rapportering van die Boedel Die eerste stap in die boedelproses begin by die rapportering van die boedel. Wanneer ‘n persoon sterf en enige bates nalaat, moet die [...]

0

COVID-19 Verligting

“When you wake up every day, you have two choices. You can either be positive or negative; an optimist or a pessimist. I choose to be an optimist. It’s all a matter of perspective.” – [...]

0

Rampbestuur belastingverligting

Op 1 April 2020 het Nasionale Tesourie die konsepwetsontwerp vir belastingverligting gedurende die huidige COVID-19 pandemie gepubliseer. Aangesien die staat van inperking die kontantvloei van [...]

0

Die Meester se Finale Vereistes

Na goedkeuring van die Likwidasie- en Distribusierekening sal die Meester van die Hoë Hof (Meester) ‘n J242 memorandum uitreik. Hierdie dokument bevat die finale vereistes waaraan die [...]

0

Lesse uit die verlede

Aandelebeurse wêreldwyd is in chaos gedompel vanweë die vrees en onsekerheid wat die COVID-19 virus saai. Hierdie vrees en onsekerheid is baie meer aansteeklik as die virus self. Die feite is dat [...]

0

BVSA: Lockdown prosedures

BVSA se kantore sal gesluit wees vanaf 27 Maart 2020 tot 16 April 2020 as gevolg van die nasionale lockdown. Kantore heropen weer op 17 April 2020. BVSA se rekeningkundige- en finansiële dienste [...]

page 1 of 4