fbpx

Ons is 'n dinamiese rekeningkundige en finansiële dienste firma

Sedert 1994 ondersteun ons die klein- en medium sakesektor met ‘n verskeidenheid rekeningkundige, finansiële, menslike hulpbronne– en regsdienste spesifiek gerig op hul unieke behoeftes.

Ons waardes

 • Ons is ‘n vooraanstaande rekeningkunde- en finansiële dienstegroep, met ‘n verskil
 • Ons streef daarna om elke kliënt se individuele posisie te verstaan
 • Ons lewer persoonlike diens van ‘n hoë gehalte
 • Ons personeel het goeie finansiële kennis en agtergrond
 • Ons help kliënte om hulle finansiële doelwitte te bereik met integriteit en passie
 • BVSA bied spesialis belasting- en regsadviesdienste
 • Ons gebruik hoogstaande tegnologie en lewer moderne rekeningkundige oplossings
 • BVSA belê in die gemeenskap

Ons kliënte

Besighede

Medium

Medium grootte kliënte kom meestal voor in die vervaardiging-, landbou- of kleinhandelsektore. Dit is die tipe besigheid waar aandeelhouers nie normaalweg self betrokke is by die dag-tot-dag bestuur van die besigheid nie, maar eerder ‘n bestuurder of ‘n bestuurskorps aanstel om dit uit te voer.

Klein

Dit sluit die tipiese eienaar-bestuurderbesigheid of ‘n familiebesigheid (hetsy boerdery bedrywighede, professionele praktyke of toerismebesigheid) in.

Individue

Hierdie kliënte strek vanaf jong individue tot afgetrede persone: van entrepreneurs, persone wat werk vir ‘n vergoeding of ‘n besigheid bestuur tot ‘n wye verskeidenheid nywerhede en ambagte.

Industrieë

Die belangrikheid van die landbou-aktiwiteite in die geografiese areas waarin ons handel dryf, kan nie genoeg benadruk word nie. ‘n Groot deel van ons kliënte het ‘n verbintenis met boerdery- en landbouverwante bedrywighede. Die meeste van hierdie ondernemings lewer produkte of dienste aan boere.

Suid-Afrika is bekend vir sy boerdery met ‘n groot verskeidenheid van vertakkings. Ons glo sterk daarin dat ons, as BVSA Groep, uitstekende kennis besit om kliënte wat betrokke is in boerdery, te adviseer.

Die vervaardigingsindustrie sal altyd ‘n sentrale ekonomiese aktiwiteit wees in enige area wees. Hulle is gewoonlik die groot werkskeppers. Ons kliënte wissel van klein eienaarbeheerde bedrywighede tot groot fabrieke.

Ons lewer dienste aan baie kerke, skole en ander nie-winsgewende organisasies, gewoonlik teen ‘n spesiale prys. In baie gevalle is ons personeellede aktief betrokke by die bestuur en gee hulle gratis advies aan hierdie organisasies in hulle private tyd. Ons sien hierdie optrede as ons bydrae tot die gemeenskap.

Argitekte, dokters, tandartse, prokureurs, fisioterapeute en veeartse wat wissel vanaf ‘n enkele persoon tot geïnkorporeerde praktyke, is almal deel van ons kliëntebasis.

Ons diens ‘n wye verskeidenheid van kliënte wat betrokke is in die kleinhandelmark, wat verskil in produk- en dienslewering. In hierdie proses, lewer ons ook dienste aan kliënte met bekende handelsmerkname in die kleinhandelsektor.

Die belangrikheid van toerisme in die gebiede waar ons sake doen, neem steeds toe. Ons is dus gefokus daarop om dienste te lewer aan ons kliënte wat betrokke is by toerisme – hetsy dit wildplase, gastehuise, hotelle, restaurante of reisagente is.

Meer as ‘n derde van ons land se uitvoer-inkomste word deur onverwerkte minerale en ander hulpbronne gegenereer. Ons lewer dienste en produkte aan mynboukliënte en kliënte in die vervaardigingsektor wat met mynbou verband hou. Dit is ons trots om ‘n unieke diens te ontwikkel vir hierdie sektor.

Ons gee terug

In 2016 het BVSA die BV Opvoedkundige Fonds (BVOF) in die lewe geroep om finansiële bystand aan studente te lewer wat in die Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-rigting wil studeer.

Die feit dat BVOF goedgekeur is as ‘n belastingvrye openbare welsynsorganisasie by SAID beteken dat:

 • enige donasies aan BVOF vrygestel is van enige skenkingsbelasting;
 • die donateur ‘n aftrekking van tot 10% van sy belasbare inkomste voor hierdie aftrekking sal ontvang vir enige donasie gemaak;
 • Artikel 18A-kwitansie deur BVOF aan die donateur uitgereik sal word.

Die hoofdoel van BVOF is om deur middel van beurse, toekennings en lenings voorsiening te maak vir studente regoor Suid-Afrika wat in die Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-rigting wil studeer. Alle beurse deur BVOF toegestaan sal geskied op meriete, soos bepaal deur die trustees van BVOF.

Ons dra verder by tot die gemeenskap deur middel van spesiale projekte, soos die borg van skolesportdae en fondsinsamelings vir nie-winsgewende organisasies.

Help ons om terug te gee, stuur gerus ‘n e-pos na info@bvsa.ltd vir meer inligting.

Ons mense

Ons poog om die beste personeel in diens te neem, op te lei en te behou. Ons werknemers sluit in gekwalifiseerde geoktrooieerde rekenmeesters en gegradueerdes, waarvan die meeste individue jare se ondervinding het van die industrie.

Ons is ‘n gelykegeleentheidwerkgewer en huiwer nie om individue in diens te neem vanaf alle lewenslope nie, solank hulle voldoen aan die vereistes ten opsigte van vermoë, ambisie en integriteit. Ons personeellede is toegerus met beide die akademiese kwalifikasies wat vereis word sowel as die nodige ervaring om die werk, waarvoor hulle in diens geneem word behoorlik uit te voer.

Ontmoet ons span

Start typing and press Enter to search